Miksi rakennukselle on hyvä tehdä tiiviysmittaus?

tiiviysmittaus tampere, rakennusten tiiveystutkimus Pirkanmaa, tiiveysmittaus Lempäälä, tiiveystutkimus Pirkkala, ilmavuodon selvittäminen

Tiiviysmittaus on käytännössä lähes ainoa tapa määrittää rakennuksen ilmanvuotoluku pientaloon

Energiatehokkaassa rakentamisessa rakennuksen vaipan ilmatiiviys on erittäin tärkeää rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta. Ilmantiiveys vaikuttaa paljon myös sisäilmaston viihtyvyyteen sekä etenkin energiakulutukseen. Vuotava rakenne aiheuttaa vetoa ja energian kulutuksen lisääntymistä sekä voi aiheuttaa kosteusvaurion, kostean sisäilman tiivistyessä kylmään seinä- tai kattorakenteeseen.

Asunnoista karkaava vuotoilma aiheuttaa noin 15-30% koko rakennuksen tarvitsemasta lämmitysenergiasta.

Tiiviysmittaus onkin viime vuosina etenkin energiatodistusten ja tiukentuneiden rakennusmääräysten myötä vakiinnuttanut paikkansa yhtenä rakennuksen vaipan kunnon tutkimisen muotona, lämpökuvauksen rinnalla.

Miksi ulkovaipan hyvä ilmanpitävyys on tärkeää?


  • Rakennuksen oikea kosteustekninen toiminta
  • Pienentää energian kulutusta
  • Parantaa asumisviihtyvyyttä

  • LUE LISÄÄ

tiiviysmittaus tampere, rakennusten tiiveystutkimus Pirkanmaa, tiiveysmittaus Lempäälä, tiiveystutkimus Pirkkala, ilmavuodon selvittäminen

Ilmavuoto kattoikkunan tiivisteessä voi johtaa kosteusvaurioon


Miten tiiviysmittaus suoritetaan?

Tiiviysmittaus suoritetaan tiiviysmittauslaitteistolla standardin SFS-EN ISO 9972:2015 mukaisesti. Laitteistolla luodaan rakennukseen ali- ja/tai ylipaine vähintään viidellä eri paine-erolla. Mittaus toteutetaan menetelmän B mukaan, eli niin, että kaikki rakennukseen normaalistikin kuuluvat ilmanvuotoreitit kuten ilmanvaihtoventtiilit, hormit, viemäreiden hajulukot, jne. tukitaan

Kokeessa mitataan vuotoilman määrää tunnissa rakennuksen ulkovaipan pinta-alaan suhteutettuna kun paine-ero vaipan sisä- ja ulkopuolen välillä on 50 Pa. Tuloksista saadaan ilmanvuotokäyrä sekä qE50-arvo. Usein tiiviysmittauksen yhteydessä suoritetaan myös lämpökuvaus vuotoilmareittien paikallistamiseksi.

Rakennusten tiiviysmittaus on osa energiatodistusta. Tiivyden tutkiminen, tiiveystutkimus, ilmavuotojen paikantaminen.

Rakennuksen tiiviys kuuluu 1.7.2012 jälkeen osaksi energiatodistusta

Tiiviysmittaus osana energiatodistusta.

Uusissa rakennusmääräyksissä, jotka astuivat voimaan 1.7.2012, rakennuksen vaipan ilmanpitävyys kuuluu yhtenä osana lämpöhäviöiden tasauslaskennan piiriin. Mittaamalla rakennuksen ilmanvuotoluvun voit parantaa energiatodistuksen energiatehokkuusluokkaa ja täyttää lain vaatimukset.

LUE LISÄÄ

Rakenteiden tiivistäminen vai lisäeristys?

Kun halutaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta lisäeristämällä, on ensiarvoisen tärkeää ensin kiinnittää huomio rakennuksen ulkovaipan tiiveyteen. Kun siirrytään eristävämpiin vaipparakenteisiin kasvaa riski kosteuden tiivistymisestä rakenteen sisään. Tämän vuoksi tulee ensin tiivistää vuotoilmareitit ja vasta tämän jälkeen lisätä eristepaksuuksia. Toinen syy tiivistämisen tärkeyteen on se, että lisäeristeiden hyötykin jää pienemmäksi, jos ilmavuotoja on paljon.

Yleisesti ottaen on huomattavasti edullisempaa ja helpompaa tiivistää vanhaa rakennetta kuin lisäeristää sitä. Lisäksi tiivistämistä voi tehdä lähes kuka tahansa, kun taas lisäeristäminen kannattaa jättää ammattilaisen suunniteltavaksi ja tehtäväksi. Tiiviysmittauksen yhteydessä tehdyllä lämpökuvauksella tai alipaineessa suoritetulla lämpökuvauksella, on helppo paikantaa ilmanvuotoreitit. Lisäeristettäessä sekä tiivistettäessä tulee varmistaa ilmanvaihdon toimivuus, jotta ei tule kosteusteknisiä ongelmia ajan saatossa.

Tiiveystutkimukset Tampereella ja Hämeessä suorittaa HPS kiinteistötutkimus.

  • Tiiviysmittauksia ja lämpökuvauksia teemme koko Pirkanmaan alueella. Alueeseemme kuuluu mm. Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia, Pälkäne, Ylöjärvi, Valkeakoski, Akaa, Orivesi, Hämeenlinna, Valkeakoski, Vesilahti, Urjala, Ruovesi, Virrat, Hämeenkyrö, Juupajoki, Luopioinen, Ikaalinen ja Sastamala sekä monia muita kuntia ja kaupunkeja.

HPS Kiinteistötutkimus, lämpökuvaukset ja tiiveysmittaukset, Lämpökamerakuvaukset, kaapeleiden paikantaminen, tiiveystutkimukset omakotitaloihin
Tiiviysmittaus toimialue Kangasala, Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Pälkäne, Valkeakoski