Ulkovaipan ilmanpitävyyden vaikutus asumiseen ja rakennukseen:

epätiivis seinä

    Heikon ilmanpitävyyden seurauksia

  • 1. Lämmin sisäilma tiivistyy kylmiin rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurion ja otollisen kasvualustan mikrobeille.
  • 2. Kylmät pinnat jäähdyttävät ilmaa saavat sen liikkumaan, mikä aiheuttaa vedontunnetta sekä kasvattaa energiankulutusta.
  • 3. Rakennuksen normaali alipaine imee homeita ja mikrobeita maaperästä ja ulkoilmasta sisätiloihin

Rakennuksen oikea kosteustekninen toiminta.

Kun rakentamisessa on siirrytty entistä eristävämpiin vaipparakenteisiin, on myös (1) riski vuotoilman kondensoitumisesta (tiivistymisestä) rakenteisiin kasvanut. Jotta voitaisiin välttyä rakenteiden kosteusvaurio- ja homevaurioriskiltä tulisi rakennuksen vaipparakenteesta tehdä mahdollisimman tiiviis ja estää lämpimän ja kostean vuotoilman pääsy sisältä kylmiin rakenteisiin. Näin voidaan estää rakenteiden kostuminen sekä homeille ja mikrobeille otollisten olosuhteiden muodostuminen.

 

Pienentää energian kulutusta

Tavanomaisessa pientalossa ulos karkaava lämmin sisäilma aiheuttaa keskimäärin noin 15-30% rakennuksen kokonais lämmitysenergiantarpeesta. Tämä tarkoittaa monesti jopa yli 500€:n turhia lämmityskustannuksia joka vuosi.

Kun esimerkiksi otetaan pientalo niin energiankulutus lisäys on keskimäärin 7% q50-luvun kokonaismittausyksikköä kohti. Hyvin ja huonosti rakennetun talon välinen ero voi olla useampi kokonaisyksikkö. Mitä enemmän siirrytään tiiviisiin ja energiatehokkaisiin rakenteisiin niin sitä suuremmaksi kasvaa suhteessa vuotoilman tarvitseman energian osuus tarvittavasta lämmitysenergiasta.

Tiedot: Tampereen Teknisen yliopiston ja Teknisen korkeakoulu AISE-tutkimushankkeesta.

 

Parantaa asumisviihtyvyyttä

Ulkovaipan hyvä ilmantiiveys parantaa sisäilmanlaatua, koska se (2) estää kylmän ulkoilman virtaamisen sisätiloihin ja vähentää näin vedontunnetta. Hyvä ilmantiiveys (3) vähentää myös haitallisten mikrobien ja homeiden kulkua maaperästä, rakenteista ja ulkoilmasta sisäilmaan rakennuksen normaalin alipaineen seurauksena..

Ilmanvuotoa kattoikkunassa

Tiiviysmittaus osana energiatodistusta.

Uusissa rakennusmääräyksissä, jotka astuivat voimaan 1.7.2012, rakennuksen vaipan ilmanpitävyys kuuluu yhtemä osana lämpöhäviöiden tasauslaskennan piiriin. Muita osia ovat mm. U-arvo (lämmönläpäisykerroin) ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhde.

 

Lue lisää tiiviysmittauksesta osana energiatodistusta
HPS Kiinteistötutkimus

Lämpökuvaukset Tampereen ympäristössä sekä ympäri Hämettä:

  • Tampere - Kangasala - Lempäälä - Pirkkala - Valkeakoski - Ylöjärvi - Orivesi - Pälkäne - Nokia - Akaa - Hämeenkyrö - Ikaalinen
    Urjala - Vesilahti - Virrat - Juupajoki - Ruovesi - Luopioinen - Hämeenlinna - Sastamala - Hämeenkyrö